FALAPOK WEBSHOP - Rétegelt Falapok - Farostlapok - Hobby fák - Vágódeszkák - Lézervágott termékek - HDF lemezek széles választéka
Akár egyedi méretben és mennyiségben is. 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. BEVEZETÉS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltatást Nyújtó (továbbiakban Szolgáltató) www.falapok.hu honlapján (továbbiakban honlap) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szolgáltatás „az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” 2001. évi CVIII. számú törvény (továbbiakban Törvény) rendelkezéseit és „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet "a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól" (továbbiakban Kormányrendelet) rendelkezéseit figyelembe véve működik.

Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mailcímre küld el.

A Szolgáltató a Honlapján megjelenít más, a webshophoz közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó ill. nem kapcsolódó tartalmakat, hivatkozásokat.

A Szolgáltatás csak Magyarország területére terjed ki; és csak azon területekre, amelyeket a termék kiszállítására megbízott fuvarozó cég (továbbiakban Megbízott Fuvarozó) meg tud közelíteni.

A honlapon történő vásárláshoz szükséges, hogy a Felhasználó a vásárláshoz szükséges internetes háttérrel és egyéb IT perifériával, valamint ismerettel rendelkezzen. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terhel ezen hiányok miatt.

2. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Nagy János és Fiai Kft

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Bajmóci utca 4

Telefonszám: 06-20-215-6683

E-mail cím: falapok.webshop@gmail.com

Adószám: 12107403-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-014702

Főtevékenység: 3102 Konyhabútorgyártás

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Bankszámla: HU28 1040 0889 0880 3326 0000 0000

27 % áfát tartalmaz az ár

3. A FELHASZNÁLÓ

Felhasználónak számít, aki a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi.

4. A DOMAINSZOLGÁLTATÓ

Név: BlazeArts Kft.

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Adószám: 12539833-2-03

5. A WEBHOSTINGSZOLGÁLTATÓ

Név: UNAS Online Kft.

Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

7. KAMARAI ADATOK

Kamara neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Kamara elérhetőségei: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Kamarai regisztrációs szám:  FE12107403

8. SZERZŐI JOGOK

A honlap minden eleme (pl: logók, egyéb grafikai elemek, szövegek, képek) szerzői jogvédelem alá esik, így bármilyen célra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

9. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA ÉS KEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, MINIMÁLIS VÁSÁRLÁSI LIMIT

A Felhasználó a Honlapon található kategóriákon belül lévő termékeknél ráklikkeléssel a termék részletes leírását elérheti.

 

9.1 A Felhasználó kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméket, majd online elindíthatja a megrendelést, azaz a kosár gomb segítségével a kosárba helyezheti a terméket a kívánt mennyiségben. A kosár aktuális teljes tartalma a Kosár menüpontban (kosár logo) megnézhető. Ekkor még van lehetőség a mennyiség változtatására vagy a mégsem kívánt termék törlésére. Az összes termék törlését/ürítését a Kosár ürítése megnyomásával érhetjük el.

A Megrendelés gombra kattintva a vásárlási folyamat következő pontjához jutunk el, azaz a Felhasználó adatainak megadásához: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.

A vásárlási folyamat következő lépése a fizetési és szállítási mód kiválasztása.

A megrendelés jóváhagyása előtt még lehetőség van a megrendelési összesítő oldalon lévő adatok javítására. A megrendelés véglegesítését a Megrendelés gombbal érhetjük el. A megrendelés véglegesítéséről a honlapon, illetve e-mailben kap tájékoztatást a Felhasználó. E-mailben szükséges visszaigazolnia a megrendelést. A megrendelés után, de még számlázás előtt lehetőség van adatmódosításra, de ehhez a Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót.

9.2 Kedvezmények

Az Akciós termékek kategóriában az összes akciós termék megtalálható, feltüntetve az adott termék akciójának kezdetét (kezdeti dátum) és végét (lejárati dátum vagy a készlet erejéig).

A Szolgáltató egyedi elbírálás során Felhasználót különböző vásárlói csoportba sorolhatja tevékenységüknek megfelelően (pl. nonprofit szervezet).

A Szolgáltató kuponkódokat generál egyes akciókhoz. A feltételnek megfelelés esetén Felhasználó megkapja a kuponkódot, melyet érvényesíthet a vásárlásakor.

 

9.3 Minimális vásárási érték

A webáruházban minimális vásárlási értékek vannak az általános/új vásárlók részére, valamint a kedvezményes csoportban vásárlók részére (pl. nonprofit szervezet).

10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

A Szolgáltató 48 órán belül köteles tájékoztatni a visszaigazolásról a Felhasználót. Ha erre mégsem kerül sor 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott és generált adatokat (pl. a megrendelés sorszámát, a megrendelt termékek megnevezését, árát, a fizetési módot, a szállítási módot).

11. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HIBÁS TELJESÍTÉS SZABÁLYAI

A szerződés megkötése magyar nyelven történik. A megrendelés aktiválása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a „Törvényben” foglaltak irányadók és a „Kormányrendelet” hatálya alá tartozik, figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvét (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól. A szerződés a megrendelés automatikus visszaigazolásával aktiválódik.

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet ide vonatkozó tartalma:

3. A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei
5. § (1) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(2) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és

d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

(3) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a (2) bekezdés szerinti követelmények teljesülése mellett - a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

(4) A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

4. A Polgári Törvénykönyv alkalmazása
6. § E rendeletet a vállalkozás hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.

7. § A vállalkozásnak a fogyasztóval szemben fennálló - hibás teljesítésből eredő - kötelezettségei nem érintik a vállalkozás azon jogát, hogy az értékesítési láncban őt megelőző, a hibáért felelős harmadik személyekkel szemben visszkereseti igényt érvényesítsen a közöttük létrejött megállapodás, illetve a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

6. Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
9. § (1) A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

(2) Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

10. § Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

(2) Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a 10. § szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

12. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS/FIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a vásárlók számára:

12.1 Előre utalás

Előre utalás esetén e-díjbekérőt küldünk. Az átutaláskor kérjük, hogy ennek sorsorszámát minden esetben írják bele a közleménybe! A megrendelt termékek a pénz bankszámlánkra történő beérkezése után vehetők át vagy kerülnek feladásra.

12.2. Megrendeléskor online fizetés (pl. Paypal, Barion, stb.)

Lehetőség van biztonságos és gyors, készpénzkímélő pénzügyi teljesítésre is megrendeléskor a Honlapon. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: 

A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

12.3. Utánvét

Utánvét esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A szerződött futárcégnél készpénzes és bankkártyás (POS terminál) fizetés is rendelkezésre áll.

13. ÁTVÉTELI LEHETŐSÉGEK/SZÁLLÍTÁS

13.1 Megbízott Fuvarozón keresztül: Csomagjainkat alapvetően Megbízott Fuvarozó kézbesíti munkanapokon 8-17 óra között, ezért olyan cím és telefonszám megadása szükséges, ami ebben az időtartamban elérhető. A Megbízott Fuvarozó a kiszállítást megelőzően értesíti a Felhasználót a kézbesítés várható időpontjáról.

13.3 Ingyenes szállítási költségű átvételi pontok. Ebben az esetben nincs lehetőség helyszíni fizetésre, csak a 12.1 vagy 12.2 fizetési lehetőség áll fenn.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e és sérülés vagy hiány esetén kérheti a Megbízott Fuvarozótól illetve saját szállítás esetén a Szolgáltatótól jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él a Felhasználó, az átvételt igazoló dokumentumot aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ezért később ugyan elállási jogával élhet az elállási idő alatt, de mennyiségi és minőségi reklamációra nem tarthat igényt. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja az előzőekben leírt jegyzőkönyv Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően lehetősége szerint a legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó részére a megrendelt termékek kiszállítását kezdeményezni. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt megadni a szolgáltatás teljesítésére. Ha Szolgáltató ezen póthatáridőn belül sem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint egy meghatározott teljesítési időben kellett volna teljesíteni.

14. ELÁLLÁSI JOG

Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az Árunak,
ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
15. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Kormányrendelet („a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet) 3. sz. melléklete foglalkozik ezekkel a pontokkal.

15.1. Kellékszavatosság

A „Kormányrendelet” 3. sz. mellékletének megfelelően a Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően:

„Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.”

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Kiegészítve a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel:

7. A kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén
12. § (1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

(2) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

(3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

(4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

13. § (1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

(2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

(3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

14. § Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

15. § (1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

(2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a (2) bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

15.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

15.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás

1 év, ha a termék ára 10.000Ft és 100.000Ft között van,

2 év, ha 100.000 Ft és 250.000Ft között van,

3 év, ha 250.000 Ft felett van

, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Kiegészítve a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel

8. A jótállási igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén
16. § (1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

(2) Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

(3) Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

(4) A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;

c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és

e) a jótállás feltételeit.

(5) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a (4)-(5) bekezdés szerinti bármely feltétel nem teljesül.

 

15.4 Javítás, csere, vételár visszafizetéssel kapcslatos rendelkezések

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik! 

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek
 • A szerviz értesítési kötelezettsége

A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

 

A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez, de a jótállási jegy viszont igen.

 

15.5. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Nagy Ádám János

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 166

Telefonszám: 06-20-215-6683

E-mail cím: falapok.webshop@gmail.com

Amennyiben az eladó valamelyik beszállító partnere rendelkezik javító műhellyel, amely fel van tüntetve a jótállási jegyen, úgy a termék oda is elvihető.

16. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

16.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Nagy Ádám János

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 166

Telefonszám: 06 20 2156683

E-mail cím: nagy.adam.janos@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt (pl. telefonon), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig megőriz a panaszra tett érdemi válaszával együtt. A Szolgáltató, a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és elindítja a kézbesítést. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

16.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval történő egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak még rendelkezésre a Felhasználó számára:

A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Online vitarendezési platformon keresztül. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Fogyasztó és a Szolgáltató/Kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Bírósági eljárás kezdeményezése

17. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

18. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA ILLETVE AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Visszamenőleges hatályra nincs lehetőség.

19. AZ ÁSZF ÉRVÉNYBELÉPÉSE ÉS HATÁLYA

Jelen ÁSZF utolsó módosítása 2022.11.25-én történt, mely egyben az érvénybe lépése. Hatályos a következő módosításig.

20. FENNTARTHATÓSÁGI SZABÁLYZAT

Webáruházunk törekszik a fenntartható fejlődési célok (SDG) elérésének támogatására.

Az alábbi rendelkezésket hozta a Falapok webshop:
Csomagolóanyagok újrahasználata

Minél költséghatékonyabb szállítási és fizetési megoldások

Telephelyi biodiverz és reziliens zöldítés megvalósítása

Beszerzések minél kisebb hatáskörben

Adatkezelési tájékoztató
1. BEVEZETÉS

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (GDPR= General Data Protection Regulation) kompatibilis adatkezelési tájékoztató a www.costabolla.eu honlapon (továbbiakban Honlap) érhető el. Az adatkezelést végző – a továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amelyet minden tagállamban egységesen kötelező alkalmazni 2018. május 25-től. Ez a rendelet szabályozza az érintettek jogait, az adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelezettségeit, az eljáró hatóságok hatásköreit, stb. Mivel uniós rendeletről van szó, ezért a tagállamokban „megelőzi” a törvényeket, azaz közvetlenül alkalmazandó.

Felhasználó az, aki regisztrálja magát a Honlapon.

Adatkezelő, és egyben a honlap Szolgáltatója:

Név: Nagy János és Fiai Kft

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Bajmóci utca 4

Telefonszám: 06-20-215-6683

E-mail cím: falapok.webshop@gmail.com

Adószám: 12107403-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-014702

Főtevékenység: 3102 Konyhabútorgyártás

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső tájékoztatóval való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelőre, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerére (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. Webáruházunk szempontjából az UNAS webáruház bérbeadó, valamint a kiszállítást végző futárcégek (pl. GLS) illetve a Billingo online számlázó számítanak  Adatfeldolgozónak.

A www.falapok.hu webáruházba történő regisztrálással a Felhasználó a Tájékoztatót elfogadottnak tekinti és egyetért azzal.

 

2. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a regisztráció, a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása és a szállítási feltételek megteremtése céljából tárolja. Az Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében Adatfeldogozóként működik közre (például Fuvarozó/futárszolgálat (pld. GLS), webáruház bérbeadó (pl. UNAS), tárhelyszolgáltató (pl. Forpsi), online számlázó szolgáltató (pl. Billingo), számlázással összefüggő adatszolgáltatással érintett (pl. NAV) bankkártyás fizetési szolgáltató (pl. Barion), vagy adatrögzítési, beszerzési, csomagolási alvállalkozó).

3. ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÉRELME

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

4. ADATOK TÖRLÉSI LEHETŐSÉGE

Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné töröltetni, akkor az Adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot erre vonatkozóan falapok.webshop(kukac)gmail.com.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért felelősséget nem vállal.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését írásban a fenti elérhetőségeken.

Bírósági jogérvényesítés: A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Felhasználó bejelentéssel, panasszal élhet:

NEMZETI ADATVÉDELMI És INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/0.

Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410.

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu